Parametri Resurs modula

Podešavanje parametara je potpuno opciono, i korisno je samo kada je potrebno preneti neke informacije iz Moodlea na datoteku ili Web lokaciju resursa.

Ako definišete bilo koji od parametara, oni će biti prosleđeni resursu kao deo URL-a (korišćenjem GET metoda).

Leva kolona daje mogućnost izbora informacije koja će se slati, a desna kolona omogućava da se toj informaciji da ime.

Imajte u vidu da će se informacije o korisniku odnositi na korisnika koji pregleda ovaj resurs, a informacije o kursu odnose se na kurs u okviru koga je ovaj resurs.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English