Izmešaj u okviru pitanja

Ako omogućite ovu opciju, delovi od kojih se sastoje pojedinačna pitanja biće nasumično izmešani svaki put kad student pokuša da reši ovaj test, pod uslovom da je ista opcija omogućena i u podešavanjima samih pitanja.

Svrha svega ovoga je da se studentima makar malo oteža međusobno prepisivanje.

Naravno, ovo se odnosi samo na pitanja koja se sastoje iz više delova, kao što su pitanja tipa višestrukog izbora ili ona sa uparivanjem odgovora. Kad je reč o pitanjima višestrukog izbora, redosled u kom će biti prikazani odgovori se nasumično menja samo ako je ova opcija postavljena na "Da". Za pitanja sa uparivanjem odgovora, mešanje ponuđenih odgovora se uvek radi, a ovo podešavanje kontroliše da li se dodatno nasumično određuje redosled prikazanih parova pitanje-odgovor.

Ova opcija nije ni u kakvoj vezi sa korišćenjem slučajnih pitanja.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English