Pitanja sa kratkim odgovorom

Da bi odgovorio na ovaj tip pitanja (u okviru kog se može prikazati i slika) student ukucava reč ili kratku frazu.

Može postojati više tačnih odgovora, od kojih se svaki može vrednovati drugačijim brojem bodova. Ukoliko je odabrana opcija "Vođenje računa o malim i velikim slovima", možete zadati različite vrednosti bodova za na primer "Reč" i "reč".

Možete koristiti zvezdicu (*) kao džoker znak koji će se poklapati sa bilo kojim nizom znakova. Na primer, koristite prim*r da biste kao tačno rešenje prihvatili svaku reč ili frazu koja počinje sa "prim" a završava se na "r" (korisno na našem govornom području za prihvatanje i ekavskih i ijekavskih rešenja kao tačnih). Ako želite da baš sama zvezdica bude u tačnom rešenju, navedite je sa kosom crtom ispred: \*

Bez džoker znakova studentski odgovori se upoređuju sa onima koji su navedeni kao tačni slovo po slovo, pa treba biti vrlo oprezan zbog moguće pojave štamparskih grešaka!

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English