Dozvoliti pregled nakon što se test zatvori

Ako omogućite ovu opciju, studenti će moći da pregledaju svoje ranije pokušaje rešavanja ovog testa.

Ta mogućnost će im biti dostupna tek nakon zatvaranja testa.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English