Alat za reorganizovanje pitanja

Alat za reorganizovanje prikazuje polja sa brojevima redova ispred liste pitanja. Ti brojevi redova su navedeni u razmacima od po 10 vrednosti da bi se ostavilo mesta za umetanje novih pitanja između postojećih. Potom možete promeniti redosled pitanja izmenom brojeva linija i klikom na opciju "Sačuvaj promene". Pitanja će biti reorganizovana prema zadatom redosledu.

Brojevi redova ne moraju biti celobrojne vrednosti, već možete koristiti i realne brojeve u decimalnom obliku, ako Vam tako više odgovara.

Prekidi između stranica takođe dobijaju svoje redne brojeve, da bi se omogućilo njihovo pomeranje na isti način na koji se premeštaju pitanja. Ako ste uklonili potvrdu opcije "Prikaz prekida između stranica" nećete videti prekide između stranica, kao ni odgovarajuće brojeve redova, što objašnjava pojavu praznina koje se mogu uočiti među poređanim brojevima redova.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English