Kreiranje novih pitanja

Kategorijam možete dodati različite tipove pitanja:

Višestruki izbor

Kratki odgovor

  U odgovoru na pitanje (koje može uključivati i sliku), ispitanik upisuje reč ili frazu. Može biti nekoliko mogućij tačnih odgovora, sa različitim ocenama. Odgovori mogu ali ne moraju biti osetljiva na mala i velika slova.

  Više informacija o pitanjima sa kratkim odgvorom

Numeričko pitanje

  Iz perspektive studenta, numerička pitanja izgledaju isto kao i pitanja sa lratkim odgovorom. Razlika je u tome što je numeričkim odgovorima dozvoljeno da imaju prihvatljivu grešku. Ovo dopušta da se postavi kontinuirani opseg odgovora.

  Više informacija o numeričkim pitanjima

Tačno/Netačno

Sparivanje

Umetnuti odgovori (Zatvoreno pitanje)

Sparivanje nasumično izabranih kratkih odgovora

Nasumična pitanja

Opis

  Ovo ustvari nije pravo pitanje. Opis jednostavno štampa tekst (i eventualno sliku) bez traženja odgovora. Ovo, na primer, može biti iskorišćeno kako bi se pružile dodatne informacije o grupi pitanja koja sledi.

  Više informacija o pitanju tipa Opis

Računska pitanja

  Računska pitanja pružaju način da se kreiraju individualn numerička pitanja korišćenjem džokera koji se zamenjuju pojedinačnim vrednostima kad se rešava test.

  Više informacija o Računskim pitanjima

Esej

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English