Broj pitanja po stranici

Kod testove sa puno pitanja ima smisla podeliti test na nekoliko stranica tako što će se ograničiti broj pitanja po jednoj stranici. Kada se testu dodaju pitanja, prekidi stranica biće automatski umetniti shodno podešavanju koje ste ovde izabrali. Ipak, takođe je moguće da kasnije, tokom uređivanja stranice, ručno premeštate prekide stranica.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English