Kazneni faktor

Možete odrediti koji deo postignutog rezultata bi treablo oduzeti za svaki pogrešan odgovor. Ovo je relevantno samo ukoliko je test podešen tako da koristi adaptivni mod koji omogućava studentu da ponavljano odgovore na isto pitanje. Kaznenini faktor morao bi da bude broj između 0 i 1. Kazneni faktor koji ima vrednost 1 znači da student mora da tačan odgovor iz prvog puta da bi uopšte dobio poen za pitanje. Kazneni faktor 0 znači da student može da pokušava onoliko puta koliko želi i uvek će dobiti maskimalan broj poena.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English