Numerička pitanja

Iz perspektive studenta, numerička pitanja izgledaju isto kao i pitanja sa kratkim odgovorom..

Razlika je u tome što je numeričkim odgovorima dozvoljeno da imaju prihvatljivu grešku. Ovo dopušta da se postavi kontinuirani opseg odgovora.

Na primer, ako je odgovor 30 sa prihvatljivom greškom od 5, onda bilo će bilo koji broje između 25 i 35 biti prihvaćen kao tačan.

Numerička pitanja mogu, takođe, imati nenumeričke odgovore koji nisu osetljivi na mala i velika slova. Ovo je korisno uvek kada je odgovor na na numeričko pitanje nešto poput N/A, +inf, -inf, NaN itd.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English