Pitanja sa višestrukim izborom

U odgovoru na pitanje (koje može uključivati i sliku), ispitanik bira između više odgovora. Postoje dva podtipa pitanja višestrukog izbora - jedan i više odgovora.

Pitanja sa jednim odgovorm dozvoljavaju da se izabere isključivo jedan odgovor. Uopšte uzev, sve ocene za takvo pitanje bi trebalo da budu pozitivne.

Pitanja sa više odgovora dozvoljavaju da bude izabran jedan ili više odgogovora - svaki odgovor može nositi sa sobom pozitivnu ili negativnu ocenu, tako da izbor SVIH opcija neće nužno rezultirati dobrom ocenom. Ukoliko je ukupna ocena negativna onda će ukupna ocena za to pitanje biti 0. Budite oprezni, moguće je kreirati pitanja koji imaju rezultat veći od 100%.

Konačno, svaki odgovor (tačan ili pogrešan) trebalo bi da uključi povratnu informaciju - ona će biti prikazana ispitanicima uz svaki od njihovih odgovora(ukoliko je sam test konfigurasan tako da prikazuje povratne informacije).

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English