Sparivanje ocena

Uvezene ocenemoraju da odgovaraju ocenama neke od fisknih lista sa validnim ocenama, kao što sledi...

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

takođe su dozvoljene negativne vrednosti ocena sa gornje liste su takođe dozvoljene.

Postoje dva načina podešavanja ovog prekidača. Oni utiču na to kako rutine za uvoz ocena tretiraju vrednosti koje ne odgovaraju u potpunosti nekoj od vrednosti sa gornje liste

 • Greška ako ocene nema na lisiti
  Ako pitanje sadrži bilo koju ocenu koja ne nalazi na listi prikazaće se poruka o grešci i takvo pitanje neće biti uvezeno.
 • Najbliža ocena ako ocene nema na listi
  Ako uvezena ocena ne odgovara ni jednoj sa liste, onda se ona menja u ocenu sa liste koja je najbliža po vrednosti

Upozorenje: neki prilagođeni formati za uvoz direktno upisuju vrednosti u bazu podataka i mogu preskačiti ovu proveru

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English