Uvoz iz "WebCT Quiz Format" datoteka

Filter za uvoz iz WebCT-a je u razvoju i ne podržava sve vrste WebCT pitanja.

U vreme kada je ovo pisano, samo su podržana pitanja višestrukog izbora i pitanja sa kratkim odgovorom.

Evo nekih primera ovih pitanja u tekstualnoj datoteci:

# Početak pitanja: Pitanje sa kratkim odgovorom
:TYPE:S:
:TITLE:Pitanje sa kratkim odgovorom
:QUESTION:H
Koje ime ima WebCT Stecište Znanja?
<br />
:IMAGE:dotcomLogoc.gif
:ANSWERS:1
:CASE:0
:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0
:FEEDBACK1:H
Obavezno posetite Stecište Znanja\: www.WebCT.com
:CAT:Default
# Kraj pitanja: Pitanje sa kratkim odgovorom

# Početak pitanja: Pitanje sa višestrukim izborom
:TYPE:MC:1:0:C
:TITLE:Pitanje sa višestrukim izborom:FEEDBACK
Darvin je pronašao teoriju evolucije i kreirao darvinizam.
:QUESTION:H
Gde se nalazi Darvinov istraživački centar?
:IMAGE:
:LAYOUT:vertical
:ANSWER1:0:H
Menlo Park, California
:REASON1:H
Žao nam je!
:ANSWER2:0:H
Vancouver, Canada
:REASON2:H
Žao nam je!
:ANSWER3:100:H
Galapagos Islands, Ecuador
:REASON3:H
Tačan odgovor!
:ANSWER4:0:H
London, England
:REASON4:H
Žao nam je!
:ANSWER5:0:H
Sidney, Australia
:REASON5:H
Žao nam je!
:CAT:Default
# Kraj pitanja: Pitanje višestrukog izbora

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English