Esej pitanja

U odgovoru na pitanje (koji može obuhvatati i sliku) odgovarač piše odgovor u formi eseja. Tri polja se mogu uređivati kada se kreira esej pitanje: naslov pitanja, telo (tekst) pitanja i uzvratna poruka.

Za esej pitanje neće biti data ocena dok ga ne pregleda predavač ili asistent korišćenjem svojstva ručnog ocenjivanja. Kada ocenjuje ručno esej pitanje, ocenjivač će moći da unese određeni komentar kao odgovor na poslati esej i da dodeli ocenu za esej.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English