Kreiraj višestruka pitanja

Ova stranica omogućava kreiranje više pitanja odjednom.

Za sada dozvoliće samo kreiranje više Nasumično odabranih pitanja i (opciono) dodati ih u test.

Ova stranica trebalo bi da na kraju preraste u veći čarobnjak koji će imati više opcija.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English