Kategorije pitanja

Umesto da čuvate sva pitanja u jednoj velikoj listi, možete kreirati kategorije da čuvate pitanja u okviru njih.

Svaka kategorija sastoji se od imena i kratkog opisa.

Svaka kategorija takođe se može "objaviti", što znači da će ona (i sva pitanja u okviru nje) biti dostupna svim kursevima na serveru, tako da drugi kursevi mogu koristiti Vaša pitanja u svojim testovima.

Opis poljâ

Nadređena: Kategorija u okviru koje će se postaviti data kategorija. Ako nijedna druga kategorija nije kreirana, samo će 'Vrh(ovna)' biti na raspolaganju.

Kategorija: Ime kategorije.

Informacije o kategoriji: Kratak opis kategorije.

Objavi: Da li ili ne odmah objavljivati ovu kategoriju.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English