Kategorije pitanja

Umesto da čuvate sva pitanja u jednoj velikoj listi, možete kreirati kategorije da čuvate pitanja u okviru njih.

Svaka kategorija sastoji se od imena i kratkog opisa.

Svaka kategorija takođe se može "objaviti", što znači da će ona (i sva pitanja u okviru nje) biti dostupna svim kursevima na serveru, tako da drugi kursevi mogu koristiti Vaša pitanja u svojim testovima.

Kategorije se takođe mogu kreirati i brisati po volji. Međutim, ako pokušate da obrišete kategoriju koja sadrži pitanja, tražiće se od Vas da odredite drugu kategoriju u koju ćete ih premestiti.

Možete takođe hijerarhijski uređivati kategorije, tako da bude lakše rukovanje njima. Polje Pomeri kategoriju u omogućava pomeranje kategorije u drugu kategoriju.

Klikom na strelice u polju Redosled, možete menjati redosled u kome su navedene kategorije.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English