Akcija nakon ispravnog odgovora

Uobičajena akcija sledi nakon skoka na sledeću stranu kao što je određeno u pitanju. U većini slučajeva ovo će verovano prikazati Sledeću Stranu lekcije. Student je vođen kroz lekciju na logičan način, počinjući od početka i završavajući na kraju.

Ipak, modul lekcije može biti korišćen i kao jedna vrsta "Fleš Kartice" zadatka. Studentu se prikazuju određene informacije (opciono) i pitanje u proizvoljnom redosledu. Ne postoji određen početak niti određen završetak. Samo skup Kartica prikazanih jedne nakon drugih u proizvoljnom redosledu.

Ova opcija dozvoljava dve veoma slične varijante ponašanja Fleš Kartica. Opcija "Prikaži neviđenu stranicu" nikada ne pokazuje istu stranicu dva puta (čak ni ako student nije tačno odgovorio na pitanje pridruženo Kartici/Stranici). Druga nepodrazumevana opcija "Prikaži neodgovorenu stranicu" dozvoljava studentu da vidi stranice koje se mogle pojaviti ranije ali samo ukoliko su na pridruženo pitanje odgovorili netačno.

U bilo kojoj od lekcija tipa "Fleš Kartice" nastavnik može odlučiti da koristi ili sve Kartice/Stranice u lekciji ili samo (proizvoljan) podskup. Ovo postižemo menjanjem "Broj prikazanih stranica (kartica)" parametra.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English