Iskačući fajl ili Web stranica

Ovo će kreirati iskačući prozor na početku lekcije ka fajlu (primer: mp3 fajl) ili ka Web stranici. Takođe, na svakoj stranici lekcije biće ispisana veza koja ponovno otvara iskačući prozor ukoliko je to potrebno.

Opciono, dugme "Zatvori prozor" će biti ispisano na dnu iskačućeg prozora, a visina i širina prozora se takođe mogu podesiti.

Podržani fajlovi:

  • MP3
  • Media Player
  • Quicktime
  • Realmedia
  • HTML
  • Plain Text
  • GIF
  • JPEG
  • PNG
Svi ostali tipovi fajlova će po difoultu voditi ka linku za skidanje.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English