Koristi podešavanja ove lekcije kao podrazumevana

Odaberi "da" pre snimanja lekcije, i podešavanja koja ste izabrali za ovu lekciju će postati podrazumevana podešavanja za sledeći put kada kreirate lekciju za ovaj kurs.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English