Omogući automatsko linkovvanje u pojmu

Uključivanje ove opcije će omogućiti pojmu da bude automatski linkovan kad god se taj popjam ili izraz pojavi negde u okviru istog kursa. To podrazumeva poruke na forumima, unutrašnje resurse, nedeljne preglede itd.

Ako ne želite da određeni tekst bude linkovan (u porukama na forumima, recimo), onda treba da dodate <nolink> ispred i </nolink> iza tog teksta.

Da bi ova opcija mogla da se uključi mora biti omogućeno auto linkovanje na nivou rečnika.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English