Omogući automatsko linkovanje u rečniku

Uključivanje ove opcije omogućuje pojedinačnim pojmovima u tekućem rečniku da budu automatski linkovani kad god se taj pojam ili izraz pojavi negde u okviru tog kursa. To podrazumeva poruke na forumima, unutrašnje resurse, nedeljne preglede itd.

Obratite pažnju na to da omogućavanje linkovanja za rečnik ne uključuje automatski i linkovanje za svaki pojam - linkovanje mora biti podešeno za svaki pojam posebno.

Ako ne želite da određeni tekst bude linkovan (u porukama na forumu, recimo) onda treba da dodate <nolink> ispred i </nolink> iza teksta.

Zapamtite da se i imena kategorija takođe linkuju.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English