Broj pojmova po stranici

Rečnik može biti podešen da ograniči broj pojmova koji se prikazuje po stranici.

Ako imate beliki broj automatski linkovanih pojmova trebalo bi da podesite ovaj broj na manji da biste sprečili duga čekanja na učitavanje.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English