Uvek dozvoljeno uređivanje

Ova opcija Vam daje mogućnost da odlučite da li će studenti moći da uređuju svoje pojmove u bilo kom momentu.

Možete izabrati:

  • Da: Pojmovi se uvek mogu uređivati.
  • Ne: Pojmovi se mogu uređivati dok ne istekne vreme predviđeno za to.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English