Prilozi za pojmove

Možete opciono zakačiti JEDAN fajl sa svog kompjutera bilo kojem pojmu u rečniku. Taj fajl se upload-uje na server i čuva se sa pomenutim pojmom.

Ovo je korisno kada želite da delite sliku, recimo, ili Word dokument.

Ovaj fajl može biti bilo kog tipa, ali je strogo preporučljivo da je ime fajla sa standardnim za internet sufiksima od tri slova, kao što su .doc za Word dokumente, .jpg ili .png za slike, itd. Ovo će olakšati drugima da skinu sa mreže i vide Vaše priloge na svojim browser-ima.

Ako ponovo izmenite pojam i zakačite novi fajl, ranije zakačen prilog biće zamenjen.

Ako ponovo izmenite pojam i prilog i ostavite ovo mesto prazno, originalni prilog će biti vraćen.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English