Dozvoli duplikate pojmova

Ako uključite ovu opciju, biće dozvoljeno da višestruki pojmovi imaju isto konceptualno ime.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English