Ključne reči (keywords, aliases)

Svaki pojam u rečniku može imati pridruženu listu ključnih reči.

Svaku ključnu reč uneti u novi red (ne treba razdvajati zarezima).

Ove reči mogu se koristiti kao alternativni načini za pozivanje na pojmove. Recimo, ako koristite filter za auto-linkovanje rečnika biće korištene uključne reči (u istoj meri kao i glavno ime pojma) kada se odlučuje koje reči linkovati za taj pojam.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English