Ograničavanje vremena

Ova podešavanja vam dozvoljavaju da definišete vremenski prozor u kome svaki učesnik može praviti izbore.

Da biste podesili otvaranje i zatvaranje datuma, samo nešto ranije podesite vreme.

Ako vam ovo ne treba, samo ančekirajte polje.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English