Sakrivanje opisa pre dana kad zadatak postaje dostupan studentima

Ako je ova opcija omogućena, opis zadatka će biti sakriven sve do momenta u kom zadatak postaje dostupan studentima.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English