Dozvoljeno brisanje

Ako je omogućeno, učesnici mogu da brišu postavljene datoteke u bilo koje doba pre ocenjivanja.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English