Putanja direktorijuma

Sintaksa putanje direktorijuma zavisi od Vašeg operativnog sistema:

Na Windows sistemima koristite putanje poput:

  • c:\program files\data\moodle
  • c:\documents and settings\moodle\temp\saved

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English