Dodeljivanje uloga

Dodeljivanjem neke uloge korisniku u konkretnom kontekstu odobravate mu ovlašćenja koja ta uloga podrazumeva, i to za tekući kontekst i sve njemu podređene.

Konteksti:

  1. Sajt/Sistem
  2. Kategorije kurseva
  3. Kursevi
  4. Blokovi i aktivnosti

Tako na primer, ako dodelite ulogu studenta korisniku u okviru nekog kursa, on će tu ulogu imati ne samo na nivou kursa, već i na nivou svih blokova i aktivnosti u okviru tog kursa. Stvarna ovlašćenja u nekoj konkretnoj situaciji mogu zavisiti od drugih prethodno definisanih uloga i podešavanja koja ih nadjačavaju/poništavaju.

Pogledajte detaljnija uputstva o ulogama, kontekstima, dozvolama and nadjačavanju/poništavanju dozvola.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English