Napredna podešavanja

Potvrđivanje bilo kog od ovih kvadratića za odabir učiniće da odgovarajuća opcija postane podrazumevano skrivena za predavače.

Međutim, oni će i dalje moći da pristupaju ovim "Naprednim podešavanjima" koristeći dugme na stranici za uređivanje ovog modula.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English